Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

W roku 1972 uczelnia otrzymała nazwę: Akademia Wychowania Fizycznego, a wkrótce po tym nadano jej imię Bronisława Czecha. Ważnym osiągnięciem było uzyskanie praw do nadawania stopni naukowych z zakresu nauk kultury fizycznej (stopień doktora 1970 r., stopień doktora habilitowanego 1987 r.).

Na dwóch wydziałach (Wychowania Fizycznego i Rehabilitacji Ruchowej) prowadzone są studia: dzienne, wieczorowe, zaoczne i podyplomowe, na kierunkach: wychowania fizycznego, fizjoterapii oraz turystyki i rekreacji; w ich ramach mieści się kilkanaście specjalności.
Szeroki zakres studiów podyplomowych realizuje ponadto Studium Doskonalenia i Kształcenia Kadr.

Nie licząc kilkuset słuchaczy studiów podyplomowych, aktualnie studiuje na uczelni ok. 4550 studentów. Mają oni do dyspozycji względnie nowoczesną bazę obiektów i urządzeń, zbudowaną w latach 1972-2008 i ciągle poszerzaną oraz modernizowaną.

Witryny internetowe Wydziałów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie:

Partnerzy: