Wydawnictwa

Antropomotoryka

Adres Redakcji

al. Jana Pawła II 78
31-571 Kraków
Poland

tel./fax 012 68310-76, 012 68312-78
tel. 012 68314-41

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ANTROPOMOTORYKA

KOMITET REHABILITACJI, KULTURY FIZYCZNEJ I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ PAN

MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE MOTORYKI SPORTOWEJ – IASK

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU

 

ISSN 1731-0652

Redakcja

Redaktor Naczelny Edward Mleczko

Z-ca Redaktora Naczelnego Zofia Ignasiak

Komitet Redakcyjny

Jan Chmura, Jerzy Januszewski, Andrzej Klimek, Tadeusz Koszczyc, Lesław Kulmatycki,

Wiesław Osiński, Joachim Raczek, Teresa Sławińska-Ochla, Włodzimierz Starosta

Rada Redakcyjna

Michal Belej (Słowacja), Peter Blaser (Niemcy), Tadeusz Bober, Janusz Czerwiński, Sławomir Drozdowski, Józef Drabik, Joanna Gradek, Peter Hirtz (Niemcy), Josif Moisiejewicz Fejgenberg (Izrael), Adam Haleczko, Andrzej Jopkiewicz, Han C.G. Kemper (Holandia), Krzysztof Klukowski, Vladimir Lyakh (Rosja), Robert M. Malina (USA), Wacław Petryński, Ryszard Przewęda, Igor Ryguła, Stanisław Sterkowicz, Stanisław ŻakCzasopismo ANTROPOMOTORYKA jest współfinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu wspierania działań upowszechniających naukę
Czasopismo ANTROPOMOTORYKA jest umieszczone na liście rankingowej INDEX COPERNICUS oraz znajduje się na liście B czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (posiada 4 punkty)  - ujednolicony wykaz czasopism punktowanych dostępny jest na stronie MNiSW.

 

Informacje dla autorów Information for the Authors

 

Zgłoszenie pracy do druku jest jednoznaczne z przekazaniem przez autora (autorów) prawa do własności Redakcji "Antropomotoryki". Prace zakwalifikowane do wydrukowania stają się zatem wyłączną własnością Redakcji i nie można ich publikować w całości lub w części w innych czasopismach lub mediach cyfrowych bez pisemnej zgody Wydawcy.

Praca złożona do druku w "Antropomotoryce" nie może być także wcześniej ani równocześnie złożona w innym czasopiśmie, co stwierdza Autor w pisemnym oświadczeniu (oświadczenie dla autorów polskie, declaration the author copyright transfer statement), które przesyła na adres Redakcji Antropomotoryki. Przy pracach zespołowych oświadczenie w imieniu wszystkich współautorów składa główny autor.

W razie umieszczenia w pracy rycin lub tabel itp., pochodzących z opracowań opublikowanych w innych czasopismach autor ma obowiązek uzyskania zgody na przedruk. Redakcja nie przyjmie artykułu, w którym występują zjawiska "ghostwriting" i "guest authorship", a wszelkie nieprawidłowości będą ujawniane przez Redakcję.

Artykuły zamieszczane w kwartalniku "Antropomotoryka" są recenzowane (arkusz oceny polski, arkusz oceny angielski, lista recenzentów).

Procedury recenzowania są zgodne z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, umieszczonymi na stronie: http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/ministerstwo/Publikacje/20110216_MNISW_broszura_210x210.pdf

Streszczenia / Summaries

Book of abstracts 12th International Scientific of Sport Kinetics 2011

 

Antropomotoryka 57-2012 English Edition 57-2012 full text
Antropomotoryka 56-2011 English Edition 56-2011 full text
Antropomotoryka 55-2011 English Edition 55-2011 full text
Antropomotoryka 54-2011 English Edition 54-2011 full text
Antropomotoryka 53-2011 English Edition 53-2011 full text
Antropomotoryka 52-2010 English Edition 52-2010 full text
Antropomotoryka 51-2010 English Edition 51-2010 full text
Antropomotoryka 50-2010 English Edition 50-2010 full text
Antropomotoryka 49-2010 English Edition 49-2010 full text
Antropomotoryka 48-2009 English Edition 48-2009 full text
Antropomotoryka 47-2009 English Edition 47-2009 full text
Antropomotoryka 46-2009 English Edition 46-2009 full text
Antropomotoryka 45-2009 English Edition 45-2009 full text
Antropomotoryka 44-2008 English Edition 44-2008 full text
Antropomotoryka 43-2008 English Edition 43-2008 full text
Antropomotoryka 42-2008 English Edition 42-2008 full text
Antropomotoryka 41-2008 English Edition 41-2008 full text
Antropomotoryka 40-2007 English Edition 40-2007 full text
Antropomotoryka 39-2007 English Edition 39-2007 full text
Antropomotoryka 38-2007 English Edition 38-2007 full text
Antropomotoryka 37-2007 English Edition 37-2007
Antropomotoryka 36-2006 English Edition 36-2006
Antropomotoryka 35-2006 English Edition 35-2006
Antropomotoryka 34-2006 English Edition 34-2006
Antropomotoryka 33-2006 English Edition 33-2006
Antropomotoryka 32-2005 English Edition 35-2005
Antropomotoryka 31-2005 English Edition 31-2005
Antropomotoryka 30-2005 English Edition 30-2005
Antropomotoryka 29-2005 English Edition 29-2005
Antropomotoryka 28-2005 English Edition 28-2005
Antropomotoryka 27-2004 English Edition 27-2004
Antropomotoryka 26-2004 English Edition 26-2004
Antropomotoryka 25-2003 English Edition 25-2003
Antropomotoryka 24-2002 English Edition 24-2002
Antropomotoryka 23-2002 English Edition 23-2002
Antropomotoryka 22-2001 English Edition 22-2001

Folia Turistica

Czytaj więcej...

Refleksoterapia

Kwartalnik „Refleksoterapia” poświęcony jest w głównej mierze popularyzacji metod medycyny naturalnej, ze szczególnym uwzględnieniem refleksoterapii.
 
Refleksoterapia dzieli się na dwa systemy: makrosystem i mikrosystemy.
 
Makrosystem oparty jest na założeniach tradycyjnej medycyny chińskiej, na bazie której mamy do czynienia z takimi technikami, jak: akupunktura, akupresura, moksa, elektropunktura i wiele innych sposobów oddziaływania na punkty chińskie. Do makrosystemu refleksoterapii należy także japońska odmiana akupresury, czyli shiatsu.

Mikrosystemy refleksoterapii oparte są o powiązania neurofizjologiczne pewnych stref na stopach, rękach, czy małżowinie usznej (aurikuloterapia) z określonymi narządami i częściami ciała. Ten dział refleksoterapii często określany jest na świecie pojęciem refleksologii. Drugim obszarem zainteresowań Redakcji , jest terapia manualna, czyli osteo-patia i chiropraktyka. Pragniemy ukazać historię i rozwój metod terapii manualnej w Polsce i na świecie.

Kwartalnik otwiera się także na inne metody leczenia alternatywnego, m. in. na bioenergię. Do obszaru tego zalicza się dotyk terapeutyczny Polarity, BSM, Reiki. Zagadnienia bioenergii często mają powiązania z radiestezją medyczną.

Chętnie przyjmowane są  do druku opracowania dotyczące ajurwedy, jogi, mudr, masażu orientalnego, aromaterapii, technik relaksacji i medytacji, terapii vacuum (baniek), apiterapii, tapingu kinezjologicznego, fizykoterapii, SPA-Wellness, mikrokinezyterapii, chromoterapii, homeopatii i ziołolecznictwa.
Drukowane są też prace z zakresu szeroko rozumianej rehabilitacji medycznej.
Pierwszeństwo w druku mają prace oryginalne publikowane w dziale o charakterze naukowo-badawczym.
Pozostałe kategorie to prace poglądowe, metodyczne, historyczne, kazuistyczne, recenzje, tłumaczenia i listy do redakcji.

Jego redaktorem naczelnym jest prof. dr hab. Tadeusz Kasperczyk, z Katedry Rekreacji i Odnowy Biologicznej Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie.

Tadeusz Kasperczyk, Agata Pluszyńska


Kontakt z redakcją: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki:
Pobierz plik (refleksoterapia_1.pdf)refleksoterapia_1.pdf[Streszczenia poszczególnych artykułów numeru 1/2010 w formacie PDF][ ]3646 kB
Pobierz plik (refleksoterapia_1_4.pdf)refleksoterapia_1_4.pdf[Spisy treści numerów 1,2,3,4 /2010 w formacie PDF][ ]157 kB
Pobierz plik (Refleksoterapia_2-2010.pdf)Refleksoterapi~.pdf[Nowy numer czasopisma „Refleksoterapia” (2/2010)][ ]54 kB

Medicina Sportiva

Czytaj więcej...

Roczniki Naukowe

Czytaj więcej...

Podręczniki i Skrypty

Czytaj więcej...

Studia Humanistyczne

Czytaj więcej...

Puls AWF

„Puls AWF” to pismo wydawane od kilku lat jako Biuletyn Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Obecnie zespół redakcyjny składa się ze studentów naszej uczelni. W większości są to uczestnicy specjalizacji z dziennikarstwa sportowego, którzy dzięki pomocy pracowników Pracowni Dziennikarstwa Sportowego i Rzecznictwa Prasowego doskonalą swój warsztat dziennikarski.
W „Pulsie” znajdziecie, przede wszystkim, informacje z życia uczelni i społeczności akademickiej, ale nie tylko. Staramy się zamieścić w nim wiadomości, które Was mogą zainteresować, wydarzenia, o których powinniście wiedzieć. Pragniemy także zwrócić Waszą uwagę na tych tych, którzy osiągnęli znaczące sukcesy w sporcie czy pracy naukowej.
Mamy nadzieję, że również przy Waszym udziale będziemy stawać się coraz lepsi. Liczymy na współpracę.
Dzięki powstałej wersji elektronicznej stwarzamy Wam możliwość zapoznania się bieżącym numerem oraz skorzystania z tworzonego archiwum.

Zapraszamy,

Redakcja „Puls AWF”

Ostatnie wydania czasopisma "Puls AWF"

Załączniki:
Pobierz plik (Puls_AWF_nr_37.pdf)Puls_AWF_nr_37.pdf[Puls AWF nr 37 ][ ]1663 kB
Pobierz plik (Puls_AWF_nr_38.pdf)Puls_AWF_nr_38.pdf[Puls AWF nr 38 ][ ]3275 kB
Pobierz plik (Puls_AWF_nr_41.pdf)Puls_AWF_nr_41.pdf[Puls AWF nr 41][ ]4050 kB
Pobierz plik (Puls_AWF_nr_42.pdf)Puls_AWF_nr_42.pdf[Puls AWF nr 42][ ]3638 kB
Pobierz plik (Puls_AWF_nr_39.pdf)Puls_AWF_nr_39.pdf[Puls AWF nr 39][ ]2425 kB
Pobierz plik (Puls_AWF_nr_40.pdf)Puls_AWF_nr_40.pdf[Puls AWF nr 40 ][ ]4817 kB
Pobierz plik (Puls_AWF_nr_33.pdf)Puls_AWF_nr_33.pdf[Puls AWF nr 33][ ]3389 kB
Pobierz plik (Puls_AWF_nr_34.pdf)Puls_AWF_nr_34.pdf[Puls AWF nr 34][ ]4455 kB
Pobierz plik (Puls_AWF_nr_35.pdf)Puls_AWF_nr_35.pdf[Puls AWF nr 35][ ]4895 kB
Pobierz plik (Puls_AWF_nr_36.pdf)Puls_AWF_nr_36.pdf[Puls AWF nr 36][ ]4437 kB

Witryny internetowe Wydziałów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie:

Partnerzy: