UWAGA !!!


                                                                                                        Kraków, dnia 29 marca 2007 r.

NIE MUSISZ BYĆ CZŁONKIEM ZWIĄZKU ZAWODOWEGO, ALE MUSISZ WIEDZIEĆ, ŻE JAKO PRACOWNIK MOŻESZ LICZYĆ NA POMOC W OBRONIE SWOICH PRAW PRACOWNICZYCH.
USTAWA O ZWIĄZKACH ZAWODOWYCH CI TO GWARANTUJE, A ZWIĄZEK ZAWODOWY NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” AWF DEKLARUJE, ŻE DOŁOŻY WSZELKICH STARAŃ ABY CI POMÓC.

PATRZ:
  1. USTAWA O ZWIĄZKACH ZAWODOWYCH - DZIENNIK USTAW NR 79 Z 2001 R.
    Art. 7
    1. W zakresie praw i interesów zbiorowych związki zawodowe reprezentują wszystkich pracowników, niezależnie od ich przynależności związkowej.
    2. W sprawach indywidualnych stosunków pracy związki zawodowe reprezentują prawa i interesy swoich członków. Na wniosek pracownika nie zrzeszonego związek zawodowy może podjąć się obrony jego praw i interesów wobec pracodawcy.
  2. KODEKS PRACY - ART.241 /A TO DOTYCZY KOMISJI DS. OPRACOWANIA „REGULAMINU WYNAGRADZANIA I PREMII DLA PRACOWNIKÓW AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KRAKOWIE” /ZARZĄDZENIE J.M. REKTORA NR 10/2007 Z DN. 02.03.2007/ - ART. 38 ………….

ALE!!!!!
WYROK SĄDU NAJWYŻSZEGO Z 9 LISTOPADA 2001 R. I PKN 624/00 /OSNP-WKŁ.2002/1/6/ ART. 38 PAR.1 K.P/
NIE DOTYCZY PRACOWNIKA, KTÓRY NIE JEST CZŁONKIEM ZWIĄZKU ZAWODOWEGO I NIE ZWRACAŁ SIĘ O FAKULTATYWNĄ OCHRONĘ ZWIĄZKOWĄ JEGO PRAW PRACOWNICZYCH.

TERAZ DECYZJA NALEŻY DO CIEBIE, CZY JESTEŚMY S O L I D A R N I

                                                     Przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” AWF
                                                                                                     Bogumiła Szczepanikpoprzednia strona początek strony