Akademia Wychowania Fizycznegow Krakowie - film 7:40 minuty